Ultrasoon

Technisch bureau van Eeden kan ultrasoon geluid meten:

Met toenemende frequentie wordt een microfoon meer richtingafhankelijk. Dit beinvloed ook de nauwkeurigheid van meting in een zogenaamde niet vrije-veld situatie. Dat wil zeggen dat de meetonzekerheid toeneemt naarmate er meer reflecties optreden.

Meting van het equivalent geluidniveau kan noodzakelijk zijn bij (sterk) wisselende geluidniveaus. Voor constante geluidniveaus is de nauwkeurigheid van een momentane meting meestal voldoende.

Hiervoor hebben wij beschikbaar:
Brüel & Kjær 2209 + 1616 + 4191, of
Brüel & Kjær 2148 + 2619 + 4191
De betreffende apparatuur is niet RvA gecalibreerd.

geluidsmetingen